Terms & Conditions

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1. SATICI:

Ünvanı: DT Medya Yayıncılık Reklam Tan. Org. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır).

Adresi: İlkbahar Mahallesi Semt Güney Park Küme Evleri Kule 3 /No:142 Çankaya, Ankara

Telefon: (312) 557 90 20

1.2. ALICI:

Müşteri olarak DT Medya Yayıncılık Reklam Tan. Org. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. Firmasının e-ticaret mağazası www.dtmedya.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır).

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait
www.dtmedya.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünün/ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve kanun hükümleri altına alınması oluşturmaktadır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ


Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği gibi olup, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALICI, www.dtmedya.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11. SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden cayma hakkını kullanabilir.

 

5.2. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI, Ürün Faturası, asıl nüshanın altında yer alan Pandora Ürün İade Formunu doldurarak, paketi açmadan SATICI’nın adresine göndermelidir.

 

5.3. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ya aittir.

 

5.4. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Faturanın altında bulunan alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez.

 

5.5. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kulladığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa ürünün ALICI’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleştirilir.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI İSTİSNALARI

Mesafeli Satış Yönetmeliği 15. Maddesi’ne istinaden taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

5.1. Orijinal ürün paketin açılmış olması ALICI’nın cayma hakkından feragat ettiği anlamına gelmektedir.

Ürün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

5.2. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

5.3. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünün tekrar satılabilir niteliğini kaybetmesi halinde cayma hakkı kullanılmaz. 

5.4. ALICI’nın, yönetmeliğin yukarıdaki çerçevesine istinaden zikredilen ürünlerden sadece bir tanesini bile barındıran teslimatlarda, kargo paketinin açılmış olması cayma hakkının geçersizliğini tesis edeceğinden, orijinal kargo paketini fatura ile birlikte en geç 14-gün içinde SATICI’ya iade etmelidir.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu 6 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte kabul edilip, teyit edilmiştir ve 28 Kasım 2013 tarih 28835 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6502 nolu Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.